Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Vatten

​Eftersom vår verksamhet är beroende av denna naturresurs, är både tillgängligheten på vatten och effekten av vår vattenanvändning av största vikt för oss.

Pappersindustrin lånar främst vatten istället för att konsumera det. Betydande volymer av vatteningår i tillverkningsprocessen, men efter behandling i moderna vattenreningsverk återförs över 90 % av vattnet till de vattensystem från vilka det hämtades.

Långsiktigt engagemang

  • Minska organiskt innehåll som släpps ut i vårt processvatten (COD) med en tredjedel fram till 2020 jämfört med 2010.

    Minskningen är relativ i förhållande till organiskt utsläpp, mätt i COD uttryckt per ton producerat
     papper.

Hittills uppnådda resultat

  • Genomförda vattenriskbedömningar specifika för bruken på elva pappersbruk
  • 31,9 % minskning av de relativa mängderna av COD i spillvattnet (jämfört med 2005)

Vi stödjer initiativ för att utveckla "vattenavtryck" (Water Footprint) och standarder för vattenförvaltarskap. År 2011 anslöt vi oss till Water Footprint Network, som är en föregångare när det gäller att utveckla sådana standarder. Vi bidrar också till, och är en aktiv deltagare i, utvecklingen av hållbara metoder som gäller för vår bransch.

Långsiktigt engagemang

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår hållbarhet och har gjort fyra olika långsiktiga åtaganden.

Läs mer om långsiktigt engagemang

Exempel på vårt arbete

Läs mer om vårt arbete