Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Biologisk mångfald

​Vi äger och förvaltar skog i Colombia och Venezuela.

I Colombia är 31 % av den totala skogsarealen på 69 500 hektar skyddad naturskog, medan andelen skyddad naturskog i Venezuela utgör 37 % av 35 000 hektar.

Dessa skyddade delar av våra skogar hålls som naturskog och upprätthåller därmed:

  • Biologisk mångfald
  • Bevarar flodområden, och
  • Hjälper till att bevara naturliga livsmiljöer

De vägledande principerna för vår skogspolicy i Latinamerika är att:

  • Utveckla forskningsprogram för att bevara och förstärka jordmånens produktivitet
  • Identifiera lämpliga arter och skogsbruk, vilket möjliggör en ökning av planteringens skördar samtidigt som miljön skyddas
  • Bevara naturskogar på bolagets mark för att säkerställa hållbarhet av skogens mångfald och skydd av vattenkällor och livsmiljöer för växter och djur

Smurfit Kappa i Colombia samarbetar med andra forskningsinstitut och investerar kontinuerligt i forskning.

Skyddsområden

Vissa av Smurfit Kappas verksamheter ligger inom eller angränsande till skyddsområden eller områden med hög biologisk mångfald.

Läs mer om skyddsområden

Vatten

Eftersom vår verksamhet är beroende av denna naturresurs, är både tillgängligheten på vatten och effekten av vår vattenanvändning av största vikt för oss.

Mer om vår vattenhantering

Exempel på vårt arbete

Läs mer om socialt hållbarhetsarbete