Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa ökar åtagandet att bekämpa klimatförändringar

Smurfit Kappa announces new fossil CO2 reduction target, increasing from 20% to 25% by 2020 on the occasion of today’s publication of its 7th annual Sustainable Development Report

​23 June 2014 


Smurfit Kappa lanserar nya mål för minskning av fossil CO2, ökat från 20% till 25% år 2020, i samband med dagens publicering av sin 7: e årliga Rapport för hållbar utveckling.

  • Uppnått mål 2020 för CO2 med 21 % minskning av koldioxidutsläppen per ton producerat papper (ursprungliga målet 20 %) 
  • Uppnått mål 2015 för spårbarhet med 91 % konverteringsverksamhet certifierade (ursprungliga målet 90 %)
  • För första gången rapportera om nya åtaganden inom fyra nyckelområden för hållbarhet: Hälsa och säkerhet, Samhällsengagemang, Avfallsminimering och Hållbart inköp. 

Smurfit Kappa, ett av världens ledande företag för pappersbaserade förpackningslösningar, intensifierar idag sitt åtagande beträffande klimatförändringarna genom att öka sitt mål att minska CO2-utsläpp per ton producerat papper med 25 % till 2020, efter att ha uppnått sitt ursprungliga mål för 2020 med 20 % minskning i förtid.

Det förnyade åtagandet sammanfaller med publiceringen av den 7: e årliga Rapport för hållbar utveckling (Sustainable Development Report). Genom att uppnå en minskning av de fossila CO2-utsläppen per produktionsenhet med 21 %, har Smurfit Kappa genomfört en minskning av fossila CO2-utsläpp på 929 tusen ton sedan 2005. Detta genom en kombination av investeringar för minskad energiförbrukning, initiativ för energieffektivitet och en övergripande optimering av pappersbruken. Detta följer en minskning på 6,5 % av koldioxidutsläppen per ton producerat papper under 2013 .

Efter betydande framsteg i användningen av hållbara fibrer, är nu 91 % av alla Smurfit Kappas verksamheter för konvertering spårbarhetscertifierade mer än sitt ursprungliga åtagande att uppnå minst certifieringsnivån 90 % år 2015. Dessutom kan nu nära 90 % av alla förpackningar som produceras i Europa förklaras Chain of Custody certifierade enligt Forest Stewardship Council (FSC), programmet för Endorsement of Forest Certification (PEFC) eller Sustainable Forest Initiative (SFI). Samtliga Smurfit Kappas verksamheter i Amerika väntas också uppnå spårbarhetscertifierad status i slutet av 2014, efter certifiering av de venezuelanska verksamheterna.

Dessa prestationer 2103 utgör en viktig del av Smurfit Kappas vision om hållbar utveckling, vilket är ett åtagande att leverera hållbara, innovativa lösningar för att hjälpa kunderna att lyckas på sina respektive marknader, minska sin miljöpåverkan och nå kommersiell framgång.

Hållbarhetsengagemanget är en del av Smurfit Kappas nya globala varumärkesinitiativ, Open the future, som lanserades förra veckan. Det visar Smurfit Kappas engagemang för kundernas tillväxt genom att visa upp det bredaste insiktsprogram som någon gång setts inom den pappersbaserade förpackningsindustrin samt genom att bygga ett nätverk av Experience Centres (upplevelsecentra för kunder) runt om i världen för att föra ut innovationskapaciteten närmare kunderna.

Gary McGann, Group Chief Executive Officer vid Smurfit Kappa säger,
"Vår vision är att hjälpa våra kunder att lyckas på sina respektive marknader genom att säkerställa hållbarheten i våra lösningar för pappersförpackningar samt genom att leverera innovativa lösningar till kunderna vilka både driver deras affärsutveckling och ligger i linje med deras egna hållbarhetsmål.
Efter att ha lyckats uppfylla två viktiga mål för koldioxidutsläpp och spårbarhetscertifiering väl i förtid intensifierar vi nu vårt åtagande att ta itu med klimatförändringarna. Vi anser att hållbarhet inte bara är rätt väg att gå, utan också en viktig drivkraft för företagets framgång både för våra kunder och för Smurfit Kappa, nu och i framtiden. "

För första gången åtar sig årets rapport fyra nya, tidsbundna, mål inom områden där företaget inte tidigare har satt mål, dessa omfattar Hälsa och säkerhet, Samhällsengagemang, Avfallseliminering och Hållbart inköp. Tillsammans med CO2, leveranskedjan, och vatten, är dessa aspekter av miljömässig och social påverkan de som Smurfit Kappa tror kan bidra mest för att främja ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle.

För att läsa hela Rapport för Hållbar utveckling (Sustainable Development Report) gå till www.smurfitkappa.com

Om du vill veta mer om Smurfit Kappas varumärkeslansering Open the future besök oss på www.openthefuture.info

För ytterligare information kontakta:
Steven.Stoffer, på steven.stoffer @ smurfitkappa.com eller +31 20 333 9020

 

2013 ärs Rapport för hållbar utveckling (Sustainable Development Report) finns tillgänglig för nedladdning (PDF 4.9MB)

En kopia kan beställas genom att kontakta: sustainability@smurfitkappa.com

Smurfit Kappa ökar åtagandet att bekämpa klimatförändringar