Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Rapport om hållbar utveckling 2011

Dublin, London 26 June, 2012


Smurfit Kappa Group plc, en av världens största integrerade tillverkare av pappersbaserade förpackningsprodukter med verksamheter i Europa och Latinamerika, meddelar publiceringen av sin femte årliga rapport om hållbar utveckling (Sustainable Development Report 2011).

I rapporten beskrivs Smurfit Kappas vision och pågående aktiviteter inom det viktiga området
hållbarhet. Rapporten visar Gruppens åtaganden att tillhandahålla hållbara pappersbaserade förpackningslösningar och beskriver dess syn på hållbarhet inom huvudområdena miljö, samhälle och affärer.

Gary McGann, Group Chief Executive Officer för Smurfit Kappa Group, kommenterar:
”Det är med stort nöje vi meddelar publiceringen av vår Rapport om hållbar utveckling 2011. Ännu en gång har Smurfit Kappa framgångsrikt visat att hållbarhet är helt förenligt med att leverera lönsam tillväxt. I en tid när de ekonomiska omständigheterna är en utmaning ser vi att hållbarhet är en differentierande nyckelfaktor på marknaden. Vi fortsätter särskilt att göra framsteg med vårt spårbarhetsmål för 2015, som kommer att garantera att allt papper och alla förpackningar vi producerar kommer från pålitliga källor. Smurfit Kappa arbetar hängivet för att nå sina hållbarhetsmål med syftet att fortsätta skapa en hållbar och ansvarig affärsmodell som är till nytta för våra kunder och skapar mervärde för alla intressenter.”

Han lägger till: ”Våra 38 000 anställda har den erfarenhet och kunskap som krävs för att möta och överträffa våra kunders behov på ett hållbart sätt. Våra anställda känner passionerat för de mycket påtagliga bidrag deras ansträngningar gör för kundernas framgång och produkternas hållbara livscykel. Vi vill uttrycka vår stora uppskattning för deras hårda arbete och hängivenhet.”

Publicering av Rapport om hållbar utveckling 2011

Spårbarhetscertifiering

 • Sedan det första kvartalet 2011 är 100 % av Smurfit Kappas pappersbruk i Europa certifierade enligt FSC och/eller PEFC.
 • Under det sista kvartalet 2011 klarade Smurfit Kappas tre pappersbruk i Mexiko framgångsrikt prövningen för certifiering enligt FSC-programmet och fick sina certifikat i början av 2012.
 • Under 2011 gjordes betydande framsteg inom certifieringsprocessen hos Smurfit Kappas förpackningstillverkning i både Europa och Latinamerika. Totalt är 44 % av dessa verksamheter nu certifierade.

Koldioxidminskningar & COD-vattenutsläpp

 • Gruppen minskade sina årliga direkta och indirekta koldioxidutsläpp med 2.9%.
 • Investeringar gjordes på ett antal av våra pappersbruk 2011 och i början av 2012. Detta kommer att leda till en betydande minskning av koldioxidutsläppen från de pappersbruken.
 • Byggnationen av ett nytt vattenreningsverk i Smurfit Kappas pappersbruk i Bernal i Argentina slutfördes under 2011 och det togs i bruk i början av 2012.

Fackligt samarbete

 • Avtalet med Gruppens europeiska företagsråd förnyades och gäller i ytterligare fyra år.

Hållbara förpackningar

 • Omfattningen av Paper To Box™, ett unikt verktyg från Smurfit Kappa för att förutsäga en
  förpacknings prestation, utökades under 2011 och inkluderar nu även miljöparametrar. Det innebär att nu kan varje förpackningslösnings miljöpåverkan utvärderas omedelbart.

Hållbarhetsutmärkelser

 • I Europa lanserade Gruppen en hållbarhetstävling inom hållbar produktdesign, förbättringar inom processer och leverantörsled, och initiativ inom lokalt samhällsengagemang. Den första prisutdelningen ägde rum i mars 2012.

Rapporten om hållbar utveckling 2011 (Sustainable Development Report 2011) är tillgänglig på www.smurfitkappa.com

En papperskopia kan fås genom att kontakta oss via: sustainability@smurfitkappa.com

Ladda ner rapporten.

Contact:

Steven Stoffer
Smurfit Kappa
Tel: +31 (0)20 44 21 138

sustainability@smurfitkappa.com

Rapport om hållbar utveckling 2011