Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Produktion

​Störst i Europa på tillverkning av kraftliner

Fabriken byggdes mellan 1959 och 1962 och kapaciteten var vid starten 100 000 ton/år. Efter tio år fördubblades produktionen när pappersmaskin 2 togs i drift. Kapaciteten har genom ständiga investeringar och förbättringar ökat genom åren och 2001 tillverkades drygt 642 000 ton.

Ytterligare investeringar under år 2002 innebar att kapaciteten år 2003 nådde 700 000 ton vilket då också motsvarade miljötillståndet.

År 2004 togs en biologisk rening av avloppsvattnet i drift och miljötillståndet höjdes till 750 000 ton.

Under 2005-2006 genomfördes den största enskilda investeringen i fabrikens historia, den nya biobränslepannan byggdes och togs i drift våren 2007. Biobränslepannan möjliggör fortsatt hög produktion med avsevärt lägre koldioxidutsläpp, användningen av fossila bränslen har under den senaste fem åren minskat med 87%, till största delen beroende på den nya pannan.

​Störst i Europa

  • Störst i Europa på kraftliner
  • Årskapacitet upp till 700 000 ton
  • Anläggningen består av sulfatfabrik med två barrmassalinjer, en lövmassalinje, en retufiberanläggning samt två pappersmaskiner