Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Ekonomi

Stark ekonomisk förvaltning har alltid varit en mycket viktig egenskap i vår organisation och en hörnsten i utvecklingen av företaget från dess irländska bas till sin nuvarande position som världsledande inom pappers-baserade förpackningar. 

Vår ekonomifunktion omfattar företagsteamet på huvudkontoret och medarbetare på divisionsnivå och i våra enskilda anläggningar. Företagets ekonomiteam ansvar för många olika funktioner.

Förutom finansiell rapportering, som är teamets primära uppgift, ansvarar man även för:

  • Utveckling och underhåll av vårt finansiella rapporteringssystem
  • Övervakning och implementering av de senaste IFRS-standarderna (International Financial Reporting Standards)
  • Upprättande av redovisningsprinciper och rutiner och lösning av tekniska redovisningsproblem
  • Hantering av relationen med våra externa revisorer.

På den finansiella rapporteringssidan är företagets team ansvarigt för att förbereda en rad månads- och kvartalsvisa uppgifter för den högsta ledningen och verkställande chefer. Teamet spelar också en roll i utvecklingen av regelbundna prognoser och i den årliga budgetprocessen.  När det gäller extern rapportering, är företagsteamet ansvarigt för den finansiella informationen och mycket av den kvalitativa information som finns i våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.  Företagsteamet spelar också en roll i utvärderingen av förvärvsmöjligheter, vilket man gör tillsammans med planerings- och skattepersonalen och divisionsledningen. Ett liknande multifunktionellt tillvägagångssätt tillämpas när det gäller företagets avyttringar. På divisionsnivå har ekonomifunktionen tre viktiga roller till stöd för verksamheten:

  • Att tillhandahålla korrekt och snabb rapportering av finansiella resultat (och prognoser) tillsammans med kommentarer och förklaringar till avvikelser.
  • Att upprätthålla ett lämpligt system för finansiell kontroll och för att säkerställa överensstämmelse med våra rapporteringsstandarder. Övervakningen av våra kontrollsystem utförs på en löpande basis av vårt interna revisionsteam i syfte att säkerställa att vi har robusta system och en god intern kontroll inbyggd i vårt dagliga arbete.
  • Att tillhandahålla information och stöd till dem som ansvarar för verksamheten. Förutom att rapportera finansiella resultat, tillhandahåller ekonomifunktionen icke-finansiella uppgifter för att hjälpa till med driften av verksamheten. Detta inkluderar pappersbruks-/anläggningsprestationsdata och produktkostnader som används vid produktionsplanering.

Lediga jobb

Intresserad av att utveckla din karriär med oss?

Se våra lediga jobb

Funktioner

Försäljning och Marknad
Bygga upp värdefulla relationer med våra kunder - lokalt och globalt.

(Läs mer)
 

Produktion 
Arbeta i en flexibel miljö, leverera produkter av toppkvalitet i tid till våra kunder. (Läs mer)
  

Design och Innovation
Väcka liv i och förverkliga de bästa idéerna. (Läs mer)

Support
Omfattar allt från inköp till personal och IT. Spelar en central roll i att stödja och utveckla vår verksamhet. (Läs mer)

 

Inköp
Garantera försörjning för alla tjänster, produkter och köpta råvaror. (Läs mer)