Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Informacja prasowa dotycząca Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2012

​21 Czerwiec 2013

Osiągnięcie zobowiązania certyfikatu kontroli pochodzenia produktu dwa lata przed terminem.

Firma Smurfit Kappa opublikowała swój szósty Raport Zrównoważonego Rozwoju 2012 
 

Raport wyszczególnia stały postęp w inicjatywach Grupy związanych ze zrównoważoną działalnością i podkreśla wiarę firmy Smurfit Kappa, że wzrost zyskowności można osiągnąć zapewniając klientom innowacyjne i ekologiczne opakowania, zachowując przy tym praktyki zrównoważonej działalności. Znaczny postęp w 2012 roku w programie certyfikacji kontroli pochodzenia produktu, przyniósł osiągnięcie przez Grupę jednego z jej długoterminowych zobowiązań odnośnie zrównoważonego rozwoju w lutym 2013 roku, dwa lata przed terminem.

Gary McGann, dyrektor naczelny grupy skomentował: „Dzisiejszy raport i wczesne osiągnięcie jednego z długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju pokazuje również nasze zobowiązanie nienaruszania równowagi ekologicznej i wykazywania się odpowiedzialnością społeczną.

W 2013 roku w dalszym ciągu będziemy z entuzjazmem pokazywać naszym akcjonariuszom, że nasze cele zrównoważonego rozwoju są osiągalne, korzystne dla firmy oraz ekonomicznie opłacalne. Zrównoważony rozwój to główna zasada, którą kierujemy się prowadząc naszą działalność każdego dnia i stale staramy się promować praktyki zrównoważonego zarządzania we wszelkich naszych działaniach. Zrównoważony rozwój stał się kluczowym napędem działalności biznesowej i jest platformą zróżnicowania na rynku”.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2012| Główne punkty

Certyfikacja kontroli pochodzenia produktu

  • Europa: W lutym 2013 roku zakończył się pomyślnie trzyletni program certyfikacji FSC® i/lub PEFC dla europejskich zakładów przetwórczych. Osiągnęliśmy cel, jakim była certyfikacja wszystkich zakładów przetwórczych w Europie.
  • Ameryka Łacińska: Wszystkie meksykańskie zakłady otrzymały certyfikaty kontroli pochodzenia produktu zgodnie z certyfikatami FSC®; takie same certyfikaty otrzymały również zintegrowane zakłady przetwórcze w Argentynie.
  • Certyfikowane opakowania: Zakończenie europejskiego programu certyfikacji doprowadziło również do certyfikacji ponad 90% z wszystkich zakładów przetwórczych Grupy, otrzymując w ten sposób pierwsze długoterminowe zobowiązanie dotyczące zrównoważonego rozwoju dwa lata przed terminem.

Obniżenie emisji CO₂ i redukcja zawartości związków organicznych w wodzie (COD) 

Firma Smurfit Kappa obniżyła liczoną rok do roku wartość bezwzględną emisji CO₂ pochodzącej z paliw kopalnych o 1,8%, podczas gdy jej globalny system zakładów produkcji papieru i tektury obniżył emisję CO₂ pochodzącą z paliw kopalnych o 3,1% na tonę wyprodukowanego papieru i tektury.

Firma Smurfit Kappa obniżyła liczoną rok do roku wartość bezwzględną emisji CO₂ pochodzącej z paliw kopalnych o 1,8%, podczas gdy jej globalny system zakładów produkcji papieru i tektury obniżył emisję CO₂ pochodzącą z paliw kopalnych o 3,1% na tonę wyprodukowanego papieru i tektury.

Inwestycje w środowisko naturalne

Ważne, obniżające emisję CO2, projekty inwestycyjne zostały zakończone w papierniach Grupy w Navarra, w Hiszpanii, w Mexico City oraz w Cali i Barranquilla, w Kolumbii.

Ważne inwestycje w zakłady uzdatniania wody zostały ukończone w papierniach Grupy w Bernal, w Argentynie (nowy zakład uzdatniania wody) i w Ania, we Włoszech (rozbudowa istniejącego zakładu).

Kodeks postępowania w biznesie

Zatwierdzono nowy kodeks i rozpoczęto kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości.

Opakowania ekologiczne

Narzędzie Pack Expert, rozszerzone o parametry środowiskowe, umożliwia klientom pomiar wpływu ich systemu zarządzania łańcuchem dostaw na środowisko.

Przejęcia

Orange County Container Group („OCCG”), przejęta w grudniu 2012 roku, to grupa z certyfikatem kontroli pochodzenia produktu, działająca głównie w Meksyku i południowych Stanach Zjednoczonych i dostarczająca tekturę opakowaniową i produkty z tektury falistej do tych samych klientów, co firma Smurfit Kappa.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2012 r. jest dostępny na stronie www.smurfitkappa.com

Wydrukowane oświadczenie można otrzymać wysyłając wiadomość e-mail na adres: sustainability@smurfitkappa.com

 

Informacja prasowa dotycząca Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2012