Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Wsparcie

Zasoby ludzkie

Ten pion składa się z kilku działów:

Wynagrodzenia i świadczenia:

Obowiązki i zakres odpowiedzialności obejmują: udzielanie informacji i pomocy w zakresie procesu analizy wynagrodzeń i centrum doskonalenia odnośnie oceny stanowisk
i protokołów międzynarodowego ruchu pracowników.

Bezpieczeństwo i higieny pracy:

Zakres odpowiedzialności obejmuje głównie monitorowanie i raportowanie wypadków
 
i incydentów; przygotowywanie szeregu sprawozdań związanych z bezpieczeństwem pracy; badania i testy porównawcze z innymi firmami w celu ustanowienia dobrych praktyk; przygotowywanie polityki i procedur odnośnie standardów bezpiecznego działania i stałą łączność z krajowymi koordynatorami ds. bezpieczeństwa pracy.  Odpowiedzialność obejmuje także ciągłe przygotowywanie komunikatów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy np. ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ankiet na temat bezpieczeństwa pracy. Bardzo ważnym obowiązkiem jest wizytowanie zakładów i przeprowadzanie audytów zgodnie
z rocznym harmonogramem.

Komunikacja korporacyjna: 

Odpowiada za wydawanie publikacji firmowych, takich jak sprawozdanie roczne, sprawozdanie dotyczące ekologicznego rozwoju i „People and Packaging” oraz publikacji wewnętrznych.  Odpowiada również za strategię marki i wizerunek firmy, Internet i Intranet oraz za naszą obecność on-line.

Rozwój kadry kierowniczej:

Do najważniejszych celów należą: udostępnienie możliwości nauki i rozwoju; zapewnienie stałych inwestycji w nowe programy szkoleniowe i rozwojowe oraz doskonalenie istniejących programów; zapewnienie praktycznych wytycznych i porad w zakresie działań szkoleniowych i rozwojowych dla grup i pojedynczych pracowników; oraz stworzenie środowiska, stymulującego i umożliwiającego rozwój oraz jego ocenę.

Emerytury:

Zakres odpowiedzialności dla tego obszaru obejmuje utrzymywanie głębokiego zrozumienia naszych programów emerytalnych oraz pomoc dla działu zasobów ludzkich w siedzibie firmy i dla lokalnej kadry kierowniczej. Do obowiązków należy także zapewnienie pomocy dla pionu finansowego i firm zewnętrznych wykonujących usługi w ramach outsourcingu.

Systemy informatyczne (IS):

Celem strategii IS jest wspieranie wydajności i skuteczności operacji dzięki harmonizacji norm. Pion IS, za pośrednictwem działów IT, świadczy szereg usług dla organizacji. Do innych najważniejszych obowiązków należą: zarządzanie infrastrukturą IT, platformami szkoleń e-learning, komunikacją biur przez internet oraz wewnętrznymi systemami biznesowymi.

Oferty pracy

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery z nami?

Dowiedz się więcęj

Działy

Sprzedaż i Marketing

Budowanie cennych relacji z naszymi klientami. (więcej)

Szybko zmieniające się środowisko, dostarczające naszym klientom produkty najwyższej jakości. (więcej)

Finanse

Odgrywają strategiczną rolę
w planowniu i budżetowaniu na rzecz trwałej przyszłości.(więcej)

Wdrażanie najlepszych pomysłów

(więcej)

Zapewnianie bezpieczeństwa dostaw usług, produktów i surowców. (więcej)