I likhet med mange andre nettsteder, bruker vi informasjonskapsler og lagrer dem på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å forbedre nettstedet vårt og gi deg mer tilpassede tjenester, både på nettstedet og gjennom andre medier. Du kan lese mer i vår policy for informasjonskapsler.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa rapporterer sterk framgang i sin 8. årlige rapport om bærekraftig utvikling, Sustainability in Every Fibre (bærekraft i hver fiber)

​15 June 2015

Smurfit Kappa, en av verdensledende leverandører av papirbaserte emballasjeløsninger, gjentar i dag sin forpliktelse til å levere forretningsverdi gjennom bærekraft over alle driftsområder med sin 8. årlige rapport om bærekraftig utvikling. 

Rapporten, "Sustainability in every fibre"  (bærekraft i hver fiber) presiserer Smurfit Kappas fokus på å utvikle og fremme fullstendig sirkulerende systemer, med en unik forpliktelse å bruke kun fibre med 100 % bærekraftige kilder i sine produkter og prosesser. Full åpenhet er sikret gjennom tilslutning til GRI 4 Comprehensive sustainability guidelines (omfattende retningslinjer for bærekraft). Framskrittene som ble gjort i 2014 mot de fem nydefinerte strategiske prioriteringene for bærekraftighet omfatter:

  • Skog -  Alt råmateriale som brukes i papirproduksjonen er nå fra kilder i systemet med sertifisert Chain of Custody  
  • Klimaendringer - 21,6 % reduksjon i karbonutslipp per tonn produsert papir;  på rett vei mot 2020-målet på 25 % reduksjon 
  • Vann - 28 % reduksjon i organisk innhold i vann (COD) som går tilbake til miljøet fra anlegg; på rett vei mot 2020-målet på 33 % reduksjon 
  • Avfall -  12 av 38 papirfabrikker sendte ikke avfall til landfyllinger i 2014 
  • Mennesker - 80 % svarprosent på den første engasjementsundersøkelsen blant ansatte over hele selskapet, MyVoice2014 

Som en kommentar til de sterke resultatene som vises i rapporten, sa Gary McGann, Group Chief Executive Officer ved Smurfit Kappa:

"Vi kan stolt si at våre mennesker og produkter har bærekraft i alle fibre. Vi bruker den som en linse, som vi fokuserer vår innovasjon, vår strategi og våre prosesser gjennom."

Group Chief Operating Officer, Tony Smurfit, fortsatte:

"Denne tilnærmingen har gitt konsistent vekst i virksomheten og langvarige partnerskap med noen av verdens mest respekterte varemerker. Hver dag beviser vi hvordan vår måte å arbeide på bidrar til en bedre, mer bærekraftig verden og en lysere framtid."

Rapporten gir en omfattende oppdatering om Smurfit Kappas ytelse på sine fem prioriterte strategiområder: 

Utvide bærekraftige kilder og ansvarlig skogsdrift

I 2014 fullførte Smurfit Kappa sin sertifisering i Chain of Custody, slik at vi kan levere FSC®-sertifisert emballasje til kunder som standard. Alt råmateriale som brukes i papirproduksjon har nå kilder innenfor systemer sertifisert i Chain of Custody, med mer enn 97 % av emballasje og 92 % av konverteringsoperasjoner sertifisert i henhold til FSC® og/eller PEFCTM.*

Redusere karbonutslipp og øke andelen av fornybar energi

Et nytt mål for relative CO2-utslipp ble introdusert i mai 2014 etter at Smurfit Kappa nådde sitt opprinnelige mål med en reduksjon på 20 % før 2020, sammenlignet med 2005. Det nye målet er å redusere relative CO2-utslipp for fabrikksystemet med 25 % før 2020, sammenlignet med 2005. Relativ reduksjon av fossile CO2-utslipp i 2014 var på 1,2 % sammenlignet med 2013, og står nå på -21,6 % sammenlignet med 2005-grunnlinjen.

Smurfit Kappa gir også kundene åpenhet om karbonfotavtrykket til sin emballasje. På grunn av dette har designprogramvaren "Innotools" blitt utstyrt med mulighet til å måle karbonfotavtrykket til individuelle emballasjeprodukter siden 2011. Nå har selskapet lagt til en ny mulighet i Innotools, slik at kunden kan spore reduksjonene i karbonfotavtrykket til sin emballasje over år.

Redusert påvirkning av vannet

Smurfit Kappa har forpliktet seg på å redusere det organiske innholdet i vann (COD) som returneres til miljøet fra sine fabrikker med en tredjedel innen 2020, sammenlignet med 2005-nivåer, og har nå oppnådd en 28 % reduksjon i forhold til den grunnlinjen. 

Pågående investeringer i vannbehandlingsanlegg gjør at Smurfit Kappa kan være mer effektiv ved rensing av brukt vann, noe som resulterer i mer effektiv bruk av vann og gjenbruk gjennom hele produksjonen.

I tillegg implementerer Smurfit Kappa vannrisikoanalyse ved alle papir- og kartongfabrikker, noe som vil gjøre det mulig med mer spesifikke mål for individuelle forbedringsplaner for vann ved hver fabrikk.  

Redusere avfall til deponering

12 av Smurfit Kappas 38 papirfabrikker sendte ikke avfall til deponier i 2014. Smurfit Kappa har også lansert et vurderingsprosjekt med hensyn til avfall til deponering, for å kartlegge mulighetene til å redusere avfallet gjennom sine operasjoner, slik at man kan oppnå spesifikke mål når det gjelder reduksjon av avfall.

Mennesker

Smurfit Kappas viktigste aktiva er våre mennesker. Den første engasjementsundersøkelsen blant ansatte over hele selskapet, MyVoice2014, gav alle ansatte mulighet til å fortelle sitt inntrykk av sin personlige arbeidserfaring. Denne erfaringen ble godt mottatt, noe som vises av en svarprosent på 80 %. Dette gir en sterk plattform til fortsatt å gjøre Smurfit Kappa til en flott arbeidsplass.  

 

Ved å levere kundene forretningsverdi gjennom bærekraft er en del av Smurfit Kappas strategi "Open the future", hvor vi forplikter oss til å åpne muligheter med framtidsrettede kunder ved å bruke vår erfaring, ekspertise og oppfinnsomhet.

For å finne ut mer om "Open the future", gå til  openthefuture.info

Smurfit Kappas rapport for 2014 vedrørende bærekraftig utvikling har blitt satt opp i samsvar med retningslinjene til Global Reporting Initiative (GRI) 4 Comprehensive level of disclosure (omfattende opplysningsnivå).

Smurfit Kappa rapporterer sterk framgang i sin 8. årlige rapport om bærekraftig utvikling, Sustainability in Every Fibre (bærekraft i hver fiber)