I likhet med mange andre nettsteder, bruker vi informasjonskapsler og lagrer dem på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å forbedre nettstedet vårt og gi deg mer tilpassede tjenester, både på nettstedet og gjennom andre medier. Du kan lese mer i vår policy for informasjonskapsler.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa oppretter internasjonal stiftelse

Som en stor flernasjonal organisasjon berører Smurfit Kappa livet til mange mennesker: ikke bare aksjonærer, ansatte, kunder og leverandører, men også i de lokalsamfunnene der Smurfit Kappa er så heldige å få drive forretningsvirksomhet. Med det følger et samfunnsansvar.

Smurfit Kappa er klar over det ansvaret og har dannet en uavhengig stiftelse med et veldedig formål for å investere i konsernets aktiviteter innenfor sosialt ansvar. Dette initiativet er, i tillegg til andre aktiviteter på nasjonalt og lokalt nivå, et sted der vi har mange langvarige ordninger på plass. 

Smurfit Kappa Group Foundation ble opprettet i februar 2011, da styret bestemte at det totalt skulle doneres tre millioner euro i løpet av de tre påfølgende årene. Det ble bestemt at 500 000 euro kunne investeres i konsernets aktiviteter innenfor sosialt ansvar hvert år. Den andre halvdelen vil bli investert for å finansiere CSR-aktiviteter. På slutten av det tredje året vil Smurfit Kappa gjennomgå stiftelsens aktiviteter og vurdere om investeringene skal fortsette. 


Smurfit Kappa har som selskap forpliktet seg til å være en god samfunnsborger. Disse verdiene understreker at et godt medborgerskap gjenspeiles i måten vi påvirker våre ansatte, forretningspartnere og vertssamfunn på, og at dette er særdeles viktig med tanke på å skape og opprettholde en bærekraftig fremtid. Mange Smurfit Kappa-bedrifter er allerede involvert i samfunnsmessige aktiviteter. Stiftelsen fyller et tomrom ved at den definerer hva som rimelig kan forventes av et konsern på Smurfit Kappas´ størrelse og dets evne til å bidra til en bærekraftig utvikling internasjonalt.

Stiftelsen ble dannet for å investere i og støtte passende bærekraftige prosjekter, som implementeres av lokale driftsenheter. Investeringene skal spesielt gjøres innenfor tusenårsmålsetningene til FN. Aktivitetene vil innledningsvis fokusere på prosjekter som involverer unge som er i en ufordelaktig situasjon med tanke på helse/ernæring, grunnleggende omsorg og tidlig utdannelse. Stiftelsen har som målsetning å støtte prosjekter som er i stand til å bli selvforsynte på lang sikt. På den måten utdannes personene på en praktisk måte i hvordan de kan ta ansvar for egne problemer på sikt.

Brendan Tuohy, eksternt styremedlem i Smurfit Kappa Group Foundation, og en tidligere generalsekretær i departementet for kommunikasjon, energi og naturressurser i Irland, sier: “Opprettelsen av stiftelsen er et sterkt bevis på Smurfit Kappas tydelige forpliktelse til lokalsamfunn i de landende de driver sin virksomhet i, og som et ledende, irsk flernasjonalt selskap er dette en anerkjennelse av den viktige rollen bedriften må spille når det gjelder sosialt ansvar.” 

Smurfit Kappa oppretter internasjonal stiftelse