Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Voda

Vzhledem k tomu, že náš podnik je závislý na tomto přírodním zdroji, má pro nás dostupnost vody i dopad toho, jak vodu využíváme, zásadní význam.

Papírenský průmysl si převážně vodu půjčuje, místo aby ji spotřebovával. Zpracovávají se velké objemy vody, ale po vyčištění v moderních čističkách se více než 90 % použité vody vrátí do vodní soustavy, ze které byla vzata.

Dlouhodobý závazek

  • do roku 2020 snížit obsah organického uhlíku vylučovaného do naší užitkové vody (COD) o třetinu oproti roku 2010

(snížení je vztaženo k vyloučenému obsahu organického uhlíku a také podle měření COD, vyjádřeno na tunu vyrobeného papíru)

Dosavadní úspěchy

  • completed mill-specific water risk assessments in eleven paper mills
  • 31.9% reduction in relative amounts of COD in discharge water (compared to 2005)

Podporujeme iniciativy na vytvoření „vodní stopy“ a norem pro vodní hospodářství. Na začátku roku 2011 jsme se přidali k síti Water Footprint Network, která stojí v čele tvorby takových norem. Přispíváme také k tvorbě udržitelné metodiky platné v našem odvětví a aktivně se této snahy účastníme.

Dlouhodobé závazky

Jsme zaměřeni na stálé zlepšování našeho postoje k udržitelnosti životního prostředí a plníme naše dlouhodobé závazky. 

Čtěte více

Nejnovější případové studie

Čtěte více